کشف ۲۷میلیون تومان گازوئیل قاچاق در نجف آباد
کشف ۲۷میلیون تومان گازوئیل قاچاق در نجف آباد
پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: هزار و سیصد و هشتاد ليتر گازوئيل قاچاق به ارزش ۲۷ میلیون تومان در بازرسی مأموران انتظامی این شهرستان از يک دستگاه کامیون کشف شد.

کشف ۲۷میلیون تومان گازوئیل قاچاق در نجف آباد

پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: هزار و سیصد و هشتاد لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲۷ میلیون تومان در بازرسی مأموران انتظامی این شهرستان از یک دستگاه کامیون کشف شد.
سرهنگ میثم گوهری آرانی بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران گشت انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و در بازرسی از آن، گازوئیل قاچاق کشف کردند.

گوهری در خبری دیگر از تداوم اجرای طرح ذوالفقار در این شهرستان و دستگیری سی و هفت سارق و کشف پنجاه و هشت فقره انواع سرقت، به همراه کشف ۴ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی

کشف ۲۷میلیون تومان گازوئیل قاچاق در نجف آباد