کشف ۳۰۰کیلو گوشت مرغ فاسد در مهردشت
کشف ۳۰۰کیلو گوشت مرغ فاسد در مهردشت
بیش از ۳۰۰ کیلو گرم گوشت مرغ تاریخ گذشته و مشکوک به فساد از رستورانی کشف و ضبط شد.

کشف ۳۰۰کیلو گوشت مرغ فاسد در مهردشت

کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: به دنبال بازرسی های نوروزی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در روز سه شنبه سوم فروردین ۹۹ در بخش مهردشت، بیش از ۳۰۰ کیلو گرم گوشت مرغ تاریخ گذشته و مشکوک به فساد از رستورانی کشف و ضبط شد.

روابط عمومی شبکه اعلام کرده مقرر شده رسیدگی به وضعیت گوشت های توقیف شده از طریق شبکه دامپزشکی و پس از انجام نمونه برداری لازم صورت گرفته و در صورت نیاز موضوع به مرجع قضایی اعلام شود. به این رستوران، اخطار تعطیلی ۴۸ ساعته داده شده است.

کشف گوشت مرغ فاسد از رستورانی در مهردشت

کشف گوشت مرغ فاسد از رستورانی در مهردشت

کشف ۳۰۰کیلو گوشت مرغ فاسد در مهردشت