کشف ۵۰ تن سویای تقلبی در نجف آباد
کشف ۵۰ تن سویای تقلبی در نجف آباد
دامپزشکی اصفهان: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در راستای شعار دام سالم، غذای سالم، انسان سالم و با رصد و پیگیری های مستمر و غیر محسوس این شبکه از مراکز تولید و عرضه خوراک دام، مقدار 50 تن محموله سویای تقلبی کشف و با همکاری نیروی انتظامی توقیف گردید.

کشف ۵۰ تن سویای تقلبی در نجف آباد

دامپزشکی اصفهان: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در راستای شعار دام سالم، غذای سالم، انسان سالم و با رصد و پیگیری های مستمر و غیر محسوس این شبکه از مراکز تولید و عرضه خوراک دام، مقدار ۵۰ تن محموله سویای تقلبی کشف و با همکاری نیروی انتظامی توقیف گردید.

فضل الله صالحی: اینگونه خوراک های غیربهداشتی علاوه بر ایجاد خسارات اقتصادی برای قشر زحمتکش دامدار، باعث بروز بیماری های مختلف و مشکلات عمومی و گوارشی در دام ها خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه تأمین بهداشت دام، حفظ و حراست از سرمایه های دامی کشور و تأمین امنیت غذایی جامعه از جمله مهمترین مأموریت های سازمان دامپزشکی کشور است اظهار داشت: خوراک تقلبی و غیر بهداشتی و مراکزی که اقدام به تقلب در تولید خوراک دام و طیور می نمایند جایگاهی در شبکه تولید و توزیع نهاده ها و خوراک مورد نیاز مراکز دامپروری نداشته و با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

کشف 50 تن سویای تقلبی در نجف آباد

کشف ۵۰ تن سویای تقلبی در نجف آباد

کشف ۵۰ تن سویای تقلبی در نجف آباد