کشف ۱۴۰ میلیون سیگار قاچاق در نجف آباد
کشف ۱۴۰ میلیون سیگار قاچاق در نجف آباد
ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد، حسین گشت زنی در سطح شهر از یک پژو 405، بیش از ۲۸۰ هزار و چهارصد نخ سیگار خارجی قاچاق را به ارزش 140 میلیون تومان کشف کردند.

کشف ۱۴۰ میلیون سیگار قاچاق در نجف آباد

ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد، حسین گشت زنی در سطح شهر از یک پژو ۴۰۵، بیش از ۲۸۰ هزار و چهارصد نخ سیگار خارجی قاچاق را به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان:: ماموران پس از متوقف کردن خودرو طی هماهنگی با مقام قضائی از آن بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه این عملیات تعداد ۲۸۰ هزار و ۴۰۰ نخسیگار خارجی با مارک‌های مختلف که فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قاچاق بودند کشف شد.

در این رابطه، مالک خودرو دستگیر و همراه پرونده تشکیل شده جهت اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شده است.
سیگار قاچاق

سیگار قاچاق