کشف ۷۲۰ کیلو مربای فاسد از یک شیرینی پزی
کشف ۷۲۰ کیلو مربای فاسد از یک شیرینی پزی
صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط و بازرسان اتاق اصناف نجف آباد در بازرسی از یک کارگاه شیرینی پزی 720 کیلو گرم مربای فاسد و کپک زده که در تهیه و تولید شیرینی استفاده می شد را کشف و توقیف کردند.

کشف ۷۲۰ کیلو مربای فاسد از یک شیرینی پزی

صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط و بازرسان اتاق اصناف نجف آباد در بازرسی از یک کارگاه شیرینی پزی ۷۲۰ کیلو گرم مربای فاسد و کپک زده که در تهیه و تولید شیرینی استفاده می شد را کشف و توقیف کردند.

علیرضا غیور افزود: مواد غیر بهداشتی کشف شده معدوم و متصدی خطاکار به مراجع قضایی تحویل شد.

نجف آباد نیوز: به نظر می رسد بهترین تنبیه برای چنین افرادی، معرفی نام و نشان آن ها به مردم است که در حال حاضر قانون اجازه چنین کاری را به دستگاه های متولی نمی دهد.

پلمپ

پلمپ