کلاس طراحی فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم
کلاس طراحی فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد تابستان78 (یا79) در مجتمع فرهنگی امدادی هلال‌احمر نجف‌آباد ضبط شده، کلاس طراحی فرزندان پسر پاسداران لشکر8نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

کلاس طراحی فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد تابستان۷۸ (یا۷۹) در مجتمع فرهنگی امدادی هلال‌احمر نجف‌آباد ضبط شده، کلاس طراحی فرزندان پسر پاسداران لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

در این فیلم که توسط علیرضا محمدی از پاسداران لشکر ضبط شده، حسن سالمی وارد کلاس شده و پس از نشان داده شدن بخش‌هایی از روند اجرایی کلاس، با «قربانی» مدرس این کلاس مصاحبه می‌شود.

در ادامه با دو نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده مصاحبه می‌شود که نفر اول محمدهادی فروغی (فرزند محمد‌مهدی) است که در آن زمان کلاس اول راهنمایی بوده و دومین نفر مهدی امینی دانش‌آموز کلاس سوم است.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

 

کلاس طراحی فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم