کلنگ زنی دبستان خیرساز در نجف آباد
کلنگ زنی دبستان خیرساز در نجف آباد
طبق خبری که پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری و کانال آموزش و پرورش شهرستان منتشر کرده اند، یکشنبه دهم اردیبهشت 1402، کلنگ یک دبستان 9کلاسه و خیرساز در نجف آباد به زمین زده شد.

کلنگ زنی دبستان خیرساز در نجف آباد

طبق خبری که پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری و کانال آموزش و پرورش شهرستان منتشر کرده اند، یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۲، کلنگ یک دبستان ۹کلاسه و خیرساز در نجف آباد به زمین زده شد.

زمین این مدرسه را مرحوم حاج محمود پزشکی اهدا کرده و حاج عباسعلی طالب نیز در ساخت آن مشارکت خواهد داشت.

متاسفانه روابط عمومی فرمانداری و آموزش و پرورش، در اخبار خود اشاره ای به میزان برآورد ریالی این مدرسه، مکان آن، نام انتخابی مدرسه، برنامه زمان بندی ساخت، درصد مشارکت خیر، مساحت و زیربنای مدرسه و مواردی از این دست نکرده اند.

حتی تصویر درشت و واضحی از خیرین مشارکت کننده در این طرح، در اخبار منتشر شده وجود ندارد و در تصویر پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، این فرماندار است که خیلی درشت تر به چشم می آید.

همین رویه را در خبر فرمانداری از تجلیل کارگران نمونه هم می توان مشاهده کرد؛ فقط تصویر آنها در کنار فرماندار منتشر شده و کسی به خودش زحمت نداده حداقل نام این عزیزان و محل کارشان را درج کند.

یکی از مشکلات ادارات ما این است که روابط عمومی ها، تبدیل شده اند به روابط عمومی مدیران و نه روابط عمومی دستگاه مورد نظر. بیشترین حجم اخبار و مطالب، بر می گردد به آقایان مدیر و انعکاس عملکرد آن ها.

کلنگ زنی دبستان خیرساز در نجف آباد

کلنگ زنی دبستان خیرساز در نجف آباد

کلنگ زنی دبستان خیرساز در نجف آباد