کلنگ زنی دومین فاز دهکده سالمندان نجف آباد
کلنگ زنی دومین فاز دهکده سالمندان نجف آباد
صدا و سیما: مدیرعامل دهکده سالمندان نجف آباد گفت: کلنگ بخش دوم دهکده سالمندان شهرستان روز شنبه چهارم خرداد ماه به زمین خورد. این مجموعه با کمک ۲۰ میلیارد تومانی خیرین قرار است با زیربنای ۸ هزار متر مربع در پنج طبقه احداث شود.

کلنگ زنی دومین فاز دهکده سالمندان نجف آباد

صدا و سیما: مدیرعامل دهکده سالمندان نجف آباد گفت: کلنگ بخش دوم دهکده سالمندان شهرستان روز شنبه چهارم خرداد ماه به زمین خورد. این مجموعه با کمک ۲۰ میلیارد تومانی خیرین قرار است با زیربنای ۸ هزار متر مربع در پنج طبقه احداث شود.

حمید پوراسماعیلی افزود: بخش دوم سرای مهر نجف آباد شامل ۹۶ سوئیت، مجتمع آب درمانی، کلینیک سالمندان و مجموعه اداری است که در مدت ۲ سال به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: این دهکده که در روستای همت آباد واقع شده، ظرفیت نگهداری شبانه روزی ۴۵۰ سالمند را دارد و  در حال حاضر ۸۰ مادر و ۲۰ پدر سالمند در آن نگهداری می شوند.

سرای سالمندان نجف آباد

سرای سالمندان

نجف آباد نیوز