کلنگ زنی پد هلی کوپتر بیمارستان فاطمه زهرا
کلنگ زنی پد هلی کوپتر بیمارستان فاطمه زهرا
پایگاه خبری فرمانداری: در مراسمی که پنج شنبه ۱۸مرداد ماه با حضور مسئولان شهرستان و استان در زمین بایر مجاور بیمارستان حضرت فاطمه زهرا برگزار شد، پد هلی کوپتر این مجموعه درمانی به عنوان نخستین پدر ویژه فوریت های پزشکی غرب استان و سومین نمونه در سطح استان به زمین زده شد.

کلنگ زنی پد هلی کوپتر  بیمارستان فاطمه زهرا

پایگاه خبری فرمانداری: در مراسمی که پنج شنبه  هفدهم مرداد ماه با حضور مسئولان شهرستان و استان در زمین بایر مجاور بیمارستان حضرت فاطمه زهرا برگزار شد، پد هلی کوپتر این مجموعه درمانی به عنوان نخستین پدر ویژه فوریت های پزشکی غرب استان و سومین نمونه در سطح استان به زمین زده شد.

پیش از این بیمارستان الزهرا در اصفهان و بیمارستان خمینی شهر از چنین زیرساختی بهره مند شده بودند.

در ساخت این سازه حاج علی عابدی به عنوان خیر مشارکت خواهد داشت و پیش بینی می شود این پد در شهریور ماه سال جاری همزمان با هفته دولت به بهره برداری برسد.

بیمارستان فاطمه زهرا به عنوان یکی از مراکز متعلق به سازمان تامین اجتماعی در غرب نجف آباد و نزدیک به یزدانشهر قرار گرفته است.

پد هلی کوپتر

کلنگ زنی پد هلی کوپتر بیمارستان فاطمه زهرا

نجف آباد نیوز