کمربندی شمالی نجف‌آباد؛ سومین نقطه پرتصادف استان
کمربندی شمالی نجف‌آباد؛ سومین نقطه پرتصادف استان

بینا: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت:آزادراه فرودگاه محدوده حصه پرتصادف‌ترین نقطه در استان اصفهان بوده ،محور مواصلاتی اصفهان-داران دومین نقطه پرتصادف استان اصفهان و کمربندی شمالی نجف‌آباد به دلیل عبور سربازان یک پادگان سومین نقطه پرتصادف استان اصفهان است. «براساس تعداد تصادفات واقع شده در یک نقطه، […]

بینا: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت:آزادراه فرودگاه محدوده حصه پرتصادف‌ترین نقطه در استان اصفهان بوده ،محور مواصلاتی اصفهان-داران دومین نقطه پرتصادف استان اصفهان و کمربندی شمالی نجف‌آباد به دلیل عبور سربازان یک پادگان سومین نقطه پرتصادف استان اصفهان است.

«براساس تعداد تصادفات واقع شده در یک نقطه، نقاط پرتصادف تعیین می‌شود که اگر بیش از ۳ تصادف منجر به فوت در نقطه‌ای رخ داد، آن نقطه به عنوان نقطه پرتصادف شناخته می‌شود.»