کمک یک میلیاردی مردم به بهزیستی نجف آباد
کمک یک میلیاردی مردم به بهزیستی نجف آباد
بهزیستی: رییس بهزیستی نجف آباد در تشریح اقدامات یک سال گذشته این مجموعه گفت: نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولین در مراکز شبانه روزی، جذب بالغ بر۱ میلیارد تومان مشارکت های نقدی و غیر نقدی، پذیرش حدود  ۲۰۰۰نفر در کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد از جمله این اقدامات بوده اند.

کمک یک میلیاردی مردم به بهزیستی نجف آباد

بهزیستی: رییس بهزیستی نجف آباد در تشریح اقدامات یک سال گذشته این مجموعه گفت: پرداخت مستمری به دو هزار و ۷۱۳ توانخواه حوزه توانبخشی و ۳۶۲زن سرپرست خانوار، وجود دو خانه نگهداری کودک و نوجوان ویژه پسران و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولین در مراکز شبانه روزی، جذب بالغ بر۱ میلیارد تومان مشارکت های نقدی و غیر نقدی، پذیرش حدود  ۲۰۰۰نفر در کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد از جمله این اقدامات بوده اند.

علیرضا قناعتکار اضافه کرد: ارائه خدمات غربالگری شنوایی، بینایی و اضطراب به بیش از ۳۰۰۰نفر، ارائه مشاوره و خدمات روانشناختی به حدود۲۵۰۰نفر در واحد اورژانس اجتماعی به صورت حضوری، تلفنی و سیار، پرداخت تسهیلات مسکن، بیمه و اشتغال به مددجویان و فعالیت های مراکز ۵گانه مثبت زندگی شهرستان و ارائه خدمات به یک هزار و ۴۹۲پرونده واگذار شده به این مراکز دیگر اقدامات شاخص بازه زمانی مذکور را تشکیل می دهند.

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

کمک یک میلیاردی مردم به بهزیستی نجف آباد