کمک ۲میلیاردی به نَفَس بیمارستان نجف آباد
کمک ۲میلیاردی به نَفَس بیمارستان نجف آباد
به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، با نصب مخزن اکسیژن 25 هزار لیتری در این مجموعه که با هزینه 2میلیارد تومانی در روز پنج شنبه 13آذر انجام گرفت، مشکل کمبود اکسیژن بیماران کرونایی بستری شده در این مجموعه برطرف گردیده است.

کمک ۲میلیاردی به نَفَس بیمارستان نجف آباد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، با نصب مخزن اکسیژن ۲۵ هزار لیتری در این مجموعه که با هزینه ۲میلیارد تومانی در روز پنج شنبه ۱۳آذر انجام گرفت، مشکل کمبود اکسیژن بیماران کرونایی بستری شده در این مجموعه برطرف گردیده است.

تا پیش از این، دو دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان، به ترتیب ۳۳۰ و ۶۶۰ لیتر اکسیژن در دقیقه تولید می کردند ولی این میزان با توجه به مرجع شدن این مجموعه در پذیرش بیماران کرونایی و سرد شدن هوا، برخی اوقات جوابگو نبود.

ساخت و نصب این مخزن، با پیگیری های مستمر مسئولان بیمارستان و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است.

نصب تانکر اکسیژن در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

نصب تانکر اکسیژن در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

کمک ۲میلیاردی به نَفَس بیمارستان نجف آباد