کمیت شهرداری نجف آباد هنوز در کشتارگاه لنگ می زند
کمیت شهرداری نجف آباد هنوز در کشتارگاه لنگ می زند

با وجود تغییرات مدیریتی خوبی که در سطوح ارشد شهرداری نجف آباد طی ماههای اخیر صورت گرفته و بعضا نتایج مفید آن نیز در سطح شهر به خوبی مشاهده شده ولی برای بسیاری این سوال همچنان باقی است که چرا در مورد کشتارگاه قدیمی شهر هنوز از این دست اتفاقات روی نداده است. به گزارش […]

با وجود تغییرات مدیریتی خوبی که در سطوح ارشد شهرداری نجف آباد طی ماههای اخیر صورت گرفته و بعضا نتایج مفید آن نیز در سطح شهر به خوبی مشاهده شده ولی برای بسیاری این سوال همچنان باقی است که چرا در مورد کشتارگاه قدیمی شهر هنوز از این دست اتفاقات روی نداده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز که در چندین ماه قبل از نزدیک بازدیدی را از این کشتارگاه انجام داده،وضعیت نامناسب این مجموعه پس از گذشت حدود شش ماه از مدیریت جدید شهرداری هنوز نیز ادامه پیدا کرده که این امر در گفتار و نظرات فعالین در این بخش به خوبی قابل مشاهده است.

یکی از قصابان نجف آبادی در همین خصوص می گوید:« با وجود اینکه به دلیل فرسودگی زیاد کشتارگاه موجود،برنامه هایی جهت ساخت یک مجموعه مدرن در نظر گرفته شده ولی با توجه به زمان بر بودن این پروسه به میزان سه تا چهار سال، به نظر می رسد اعمال برخی تغییرات مدیریتی در این کشتارگاه جهت بهبود شرایط موجود اجتناب ناپذیر باشد.»

وی ادامه می دهد:« بالا بودن درصد گرفته شده توسط مال فروشان،غیر ایمن بودن بسیاری از نقاط چرخه کشتار،عدم نظارت کافی بر فضای داخلی کشتارگاه توسط مدیریت آن،ورود آلودگی ناشی از فعالیتهای جانبی کشتار به سالن اصلی،ارائه خدمات ضعیف به فعالین عرصه فرآوری تولیدات جانبی کشتار با وجود اخذ هزینه های زیاد و نامناسب بودن محیط نگهداری از دام ها پیش از قرار گرفتن در نوبت کشتار از مهمترین معضلات موجود در این بخش به شمار می آید.»

دفع غیر اصولی روزانه صدها لیتر فاضلاب تولیدی،فرسوده بودن مجموعه کشتارگاه و روش سنتی آن باعث شده تا در ماههای اخیر بسیاری از مشتریان سابق کشتارگاه،گوشت مورد نیاز خود را از نقاطی خارج از نجف آباد تهیه کنند و یا در مواردی گوشت تولیدی جهت تایید مهر دیگر مراکز مشابه به نقاط دورتر حمل شود.

لازم به ذکر است که بیش از هزار نفر از مردم نجف آباد در قالب سلاخ،قصاب،دامدار،عمل فروش و خودروهای حمل و نقل گوشت به صورت مستقیم  و روزانه با فعالیتهای صورت گرفته در کشتارگاه سنتی نجف آباد در ارتباط هستند.