کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد یک رویداد بزرگ فرهنگی است
کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد یک رویداد بزرگ فرهنگی است

شهردار نجف آباد با تاکید بر ضرورت بهتر برگزار شدن کنگره شهدای نجف آباد عنوان کرد: کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد یک رویداد بزرگ فرهنگی است. شهردار نجف آباد در جلسه مدیران شهرداری و کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، اظهار […]

شهردار نجف آباد با تاکید بر ضرورت بهتر برگزار شدن کنگره شهدای نجف آباد عنوان کرد: کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد یک رویداد بزرگ فرهنگی است.

شهردار نجف آباد در جلسه مدیران شهرداری و کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید در راستای معرفی سیره آنها تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری نقش مهمی در برگزاری کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید شهرستان دارد، گفت: شهرداری آمادگی کامل دارد تا امکانات خود را برای برگزار شدن این کنگره بزرگ به کار بندد.

این کنگره مهرماه برگزار می شود و جمع کثیری از مردم در آن حضور دارند.

مسعود منتظری اذعان داشت: کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد رویداد فرهنگی بسیار بزرگی در شهرستان نجف آباد است و هماهنگی های لازم برای برگزاری هر چه بهتر آن انجام شده است.

شهردار نجف آباد ابراز داشت: برای هرچه بهتر برگزار شدن این کنگره، اقدامات لازم صورت گرفته و در شهریور کمیته ویژه این کنگره توسط شهرداری تشکیل می شود./ صاحب نیوز