گریه و بی تابی حاج قاسم سلیمانی در فراق شهید احمد کاظمی+فیلم
گریه و بی تابی حاج قاسم سلیمانی در فراق شهید احمد کاظمی+فیلم

صحبتهای حاج قاسم سلیمانی و بی تابی او برای شهید احمد کاظمی را در فیلم مشاهده می کنید.

شهید احمد کاظمی که در روز عرفه ۱۳۸۴ به شهادت رسید، بسیار مورد توجه و علاقه سردارسلیمانی بود تا جایی که وی در این باره گفته است: زمانی که احمد به شهادت رسید، تصورم این بود که تمام روزنامه ها اینگونه تیتر بزنند که فاتح خرمشهر به شهادت رسید، همانطور که به طور مثال وقتی نابغه ای در حوزه ریاضیات فوت می کند، روزنامه ها تیتر می زنند پدر علم ریاضیات دار فانی را وداع گفت.
سردار سلیمانی در ادامه صحبت هایش درباره شهید احمد کاظمی می گوید: فکر می کنم حقی که او بر گردن مردم ایران دارد، از دیگر اندیشمندانی که مورد تجلیل قرار گرفتند، نه تنها کمتر نبوده، بلکه بیشتر نیز بوده است.
در پایان حاج قاسم سلیمانی از تقاضای قلبی خود در اینباره از خدا و همچنین پیامی که برای روح شهید کاظمی دارد، صحبت می کند. صحبتهای حاج قاسم سلیمانی و بی تابی او برای شهید احمد کاظمی را در فیلم مشاهده می کنید.

 

Download “گریه و بی تابی حاج قاسم سلیمانی در فراق شهید احمد کاظمی”

۱۵۰۴۱۹۷۴۵۷۶۷۹۶۹۵۰۰.mp4 – 86 بار دانلود شده است –