گزارشی از طرح های عمرانی منطقه یک نجف آباد
گزارشی از طرح های عمرانی منطقه یک نجف آباد
ایمنا: مدیر منطقه یک شهرداری نجف‌آباد خاطرنشان کرد: در این منطقه عملیات اجرایی بوستان زندگی از پل زندگی تا بوستان خدمت در دو فاز در دست اجرا است که فاز یک از پل زندگی تا سرداب ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و فاز دوم از سرداب تا بوستان خدمت به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار دارد.

گزارشی از طرح های عمرانی منطقه یک نجف آباد

ایمنا: مدیر منطقه یک شهرداری نجف‌آباد خاطرنشان کرد: در این منطقه عملیات اجرایی بوستان زندگی از پل زندگی تا بوستان خدمت در دو فاز در دست اجرا است که فاز یک از پل زندگی تا سرداب ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و فاز دوم از سرداب تا بوستان خدمت به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار دارد.

محمد رضا کتابی ادامه داد: فاز یک نورپردازی پل زندگی به طول ۲۵۰۰ مترمربع و هزینه ۴ میلیارد تومان با ۳۵ درصد پیشرفت، تکمیل عملیات اجرایی فاز یک ساختمان باغ بهشت با هزینه سه و نیم میلیارد تو مان و ۱۳۰۰ مترمربع با پیشرفت ۸۰ درصدی و عملیات اجرایی فاز یک ساختمان باغ ایرانی با مساحت یک هزار مترمربع و هزینه حدود سه و نیم میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های شاخص منطقه یک شهرداری است.

کتابی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز یک دسترسی جنوبی آرامستان جدید ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، تصریح کرد: این پروژه به مساحت ۲۵ هزار مترمربع با هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد و دویست میلیون تومان با تلاش شبانه‌روزی مدیریت شهری در حال پیشرفت است.

وی افزود: پروژه‌های محله‌محوری در منطقه یک وجود دارد که زیرسازی معابر انتهای خیابان فرخی و فرعی‌ها، فرعی‌های خیابان آیت‌الله حججی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع، خاک‌برداری و خاک‌ریزی به میزان ۲۵ هزارمترمکعب، آسفالت ۱۵ هزار مترمربع از معابر خاکی، روکش آسفالت ۷۴ هزار مترمربع از معابر، لکه‌گیری به میزان ۴۰۰ تن و اجرای پروژه ضلع شرقی مسیر کوچه باغ زندگی از جمله این پروژه‌ها است.

شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد

گزارشی از طرح های عمرانی منطقه یک نجف آباد