گزارش تصویری از احیاء  گلزار شهدای نجف آباد
گزارش تصویری از احیاء  گلزار شهدای نجف آباد

مراسم احیاء در گلزار شهدای نجف آباد با استقبال خوب شهروندان مواجه شد. گزارش تصویری ایمنا از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی از مراسم شب ۲۱ را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

مراسم احیاء در گلزار شهدای نجف آباد با استقبال خوب شهروندان مواجه شد. گزارش تصویری ایمنا از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی از مراسم شب ۲۱ را در ادامه می توانید مشاهده کنید.