گزارش تصویری از تشییع جنازه استاد احمد بیگدلی در یزدانشهر
گزارش تصویری از تشییع جنازه استاد احمد بیگدلی در یزدانشهر

رضا قلیج خانی عکاس خبرگزاری ایمنا در گزارشی تصویری تشییع جنازه و خاکسپاری استاد احمد بیگدلی را به تصویر کشیده است.

رضا قلیج خانی عکاس خبرگزاری ایمنا در گزارشی تصویری تشییع جنازه و خاکسپاری استاد احمد بیگدلی را به تصویر کشیده است.