گزارش تصویری از تشییع جنازه مامور نیروی انتظامی در نجف آباد
گزارش تصویری از تشییع جنازه مامور نیروی انتظامی در نجف آباد

گزارش تصویری ایمنا از تشییع جنازه استوار دوم شهید محسن شکرالهی در میدان باغملی و یزدانشهر را می توانید در ادامه مشاهده کنید.    

گزارش تصویری ایمنا از تشییع جنازه استوار دوم شهید محسن شکرالهی در میدان باغملی و یزدانشهر را می توانید در ادامه مشاهده کنید.