گزارش تصویری از سبد کالای دولت در نجف آباد
گزارش تصویری از سبد کالای دولت در نجف آباد

سرویس عکس خبرگزاری ایمنا در گزاشی تصویری حواشی مربوط به توزیع رایگان سبد کالا در چندین نقطه از نجف آباد مانند فروشگاه شرکت تعاونی جهاد کشاورزی و فروشگاه رفاه را به تصویر کشیده است. این تصاویر توسط رضا قلیچ خانی عکاس جوان نجف آبادی گرفته شده است.    

سرویس عکس خبرگزاری ایمنا در گزاشی تصویری حواشی مربوط به توزیع رایگان سبد کالا در چندین نقطه از نجف آباد مانند فروشگاه شرکت تعاونی جهاد کشاورزی و فروشگاه رفاه را به تصویر کشیده است.

این تصاویر توسط رضا قلیچ خانی عکاس جوان نجف آبادی گرفته شده است.