گزارش تصویری از مراحل بازیافت زباله در نجف آباد
گزارش تصویری از مراحل بازیافت زباله در نجف آباد

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا در نجف آباد در گزارشی تصویری مراحل مختلف بازیافت زباله در نجف آباد را به تصویر کشیده است. از نکات قابل توجه این گزارش می توان به عدم جدا سازی زباله ها از مبدا توسط مردم اشاره کرد که در نتیجه آن تعدادی کارگر مجبور هستند با قرار گرفتن […]

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا در نجف آباد در گزارشی تصویری مراحل مختلف بازیافت زباله در نجف آباد را به تصویر کشیده است.

از نکات قابل توجه این گزارش می توان به عدم جدا سازی زباله ها از مبدا توسط مردم اشاره کرد که در نتیجه آن تعدادی کارگر مجبور هستند با قرار گرفتن در معرض انواع آلودگی های مضر و بیماریها کار نا تمام مردم را تمام کنند.

بدیهی است در صورت جدا سازی این زباله ها از مبدا هزینه های این کار به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است که روزانه در نجف آباد ۱۲۰ تن زباله جمع آوری میشود.