گزارش تصویری از مسابقات موتور سواری نجف آباد
گزارش تصویری از مسابقات موتور سواری نجف آباد

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا آخرین دوره مسابقات موتور سواری استان را که جمعه هفته گذشته در پیست موتور سواری نجف آباد برگزار شد را به تصویر کشیده است.    

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا آخرین دوره مسابقات موتور سواری استان را که جمعه هفته گذشته در پیست موتور سواری نجف آباد برگزار شد را به تصویر کشیده است.