گزارش تصویری از چهارمین سالگرد آیت الله منتظری
گزارش تصویری از چهارمین سالگرد آیت الله منتظری

مراسم چهارمین سالگرد آیت الله منتظری بعد از ظهر امروز پنجشنبه در حسینیه در اعظم نجف آباد برگزار شد.

مراسم چهارمین سالگرد آیت الله منتظری بعد از ظهر امروز پنجشنبه در حسینیه در اعظم نجف آباد برگزار شد.