گزارش تصویری از کنفرانس خبری مسئولین اجلاسیه ملی شهدا
گزارش تصویری از کنفرانس خبری مسئولین اجلاسیه ملی شهدا

مسئولین اجرایی اجلاسیه ملی شهدا در کنفرانس خبری با نزدیک به ۲۰ نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان و استان به بیان مهمترین اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی ماههای و سالهای اخیر در جهت برگزاری این برنامه پرداختند. دراین کنفرانس سالمی مسئول اجرایی اجلاسیه،حاج قربانی مسئول کمیته فرهنگی و هنری و […]

مسئولین اجرایی اجلاسیه ملی شهدا در کنفرانس خبری با نزدیک به ۲۰ نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان و استان به بیان مهمترین اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی ماههای و سالهای اخیر در جهت برگزاری این برنامه پرداختند.

دراین کنفرانس سالمی مسئول اجرایی اجلاسیه،حاج قربانی مسئول کمیته فرهنگی و هنری و رشید زاده مسئول کمیته مهندسی یادمان ها و نمایشگاه اجلاسیه به سوالات خبرنگاران در بخش های مختلف پاسخ گفتند.