راهپیمایی ۲۲ بهمن نجف آباد+ تصاویر
راهپیمایی ۲۲ بهمن نجف آباد+ تصاویر

خبرگزاری ایمنا راهپیمایی دیروز نجف آباد را از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی به تصویر کشیده است. حضور مردم مثل همیشه با شکوه بود.

خبرگزاری ایمنا راهپیمایی دیروز نجف آباد را از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی به تصویر کشیده است.

حضور مردم مثل همیشه با شکوه بود.