گزارش تصویری کنفرانس خبری شهردار نجف آباد
گزارش تصویری کنفرانس خبری شهردار نجف آباد

محسن خندان در آخرین روزهای حضورش در شهرداری نجف آباد به بیان عملکرد شش ساله خود در این مجموعه پرداخت.      

محسن خندان در آخرین روزهای حضورش در شهرداری نجف آباد به بیان عملکرد شش ساله خود در این مجموعه پرداخت.