گزارش گروههای استهلال نجف آباد
گزارش گروههای استهلال نجف آباد

۱- گزارش دهنده : آقای محمد منتظری مسئول گروه رویت هلال شفق نجف آباد گزارش رصد هلال شامگاهی شوال۱۴۳۴ تاریخ رصد : پنج شنبه ۱۷مرداد ۱۳۹۲،۸اگوست۲۰۱۳،۳۰رمضان۱۴۳۴ محل رصد : تیران طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : ۳۲،۳۸ شمالی۵۱،۴۴شرقی ارتفاع رصدگاه از سطح دریا : افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : غبار محلی تا ۳ […]

۱- گزارش دهنده : آقای محمد منتظری مسئول گروه رویت هلال شفق نجف آباد

گزارش رصد هلال شامگاهی شوال۱۴۳۴
تاریخ رصد : پنج شنبه ۱۷مرداد ۱۳۹۲،۸اگوست۲۰۱۳،۳۰رمضان۱۴۳۴
محل رصد : تیران
طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : ۳۲،۳۸ شمالی۵۱،۴۴شرقی
ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :
افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : غبار محلی تا ۳ درجه
زمان استقرار در رصدگاه : ۱۹:۳۰
اسامی رصدگران : محمد منتظری .محمد رضا معصومی.سعید نصرالهی
ابزارهای مورد استفاده : دو چشمی ۱۰۰*۲۵
غروب محاسباتی خورشید : ۱۹:۵۷
غروب ظاهری خورشید : ۱۹:۵۲
غروب محاسباتی ماه : ۲۰:۳۲
غروب ظاهری ماه :
مکث ماه :
نتیجه ی رصد : هلال رویت شد
خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح
 زمان اولین رویت :
اولین رصد گر رویت کننده :
 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :
 جدایی زاویه ای  :
اختلاف سمت بین ماه و خورشید :
 فاز ماه :
 ضخامت قسمت میانی ماه :
طول کمان ماه :
 سن ماه :
 فاصله ی ماه تا زمین :
زمان آخرین رویت :
آخرین رصدگر رویت کننده :
پایان رصد :
توضیحات :
 بخاطر غبار که در افق وجود داشت هلال دیده نشذ
در صورت رویت هلال با چشم مسلح اطلاعات زیر تکمیل شود:
خلاصه ی رصد  با چشم مسلح
 زمان اولین رویت با ابزار :۲۰:۰۹
اولین رصد گر رویت کننده : محمد منتظری
نوع ابزار :۲۵*۱۰۰
 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت :۰/۵
 جدایی زاویه ای  :۱۹.۹
اختلاف سمت بین ماه و خورشید : منفی۱۸.۵
 فاز ماه :۳
 ضخامت قسمت میانی ماه :
طول کمان ماه :
 سن ماه :
 فاصله ی ماه تا زمین :
زمان آخرین رویت :
آخرین رصدگر رویت کننده :
ابزار مورد استفاده در آخرین رویت :
پایان رصد :۲۰:۲۰
توضیحات : اقای همایونی در منزل خود با دوچشمی۱۵*۷۰درساعت۲۰ بمدت ۵دقیقه هلال را رویت کردند
متصدی تنظیم گزارش :      محمد منتظری مسئول گروه شفق

 

 

 

۲- گزارش دهنده : آقای حسن قضاوی مسئول ستاد استهلال  و خانه نجوم نجف آباد

گزارش رصد هلال شامگاهی شوال۱۴۳۴
تاریخ رصد :پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲، ۸ آگوست ۲۰۱۳، ۳۰ رمضان ۱۴۳۴
محل رصد : روستای قلعه موسی خان
طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : ۳۶    ۳۲شمالی،۵۸   ۵۰شرقی
ارتفاع رصدگاه از سطح دریا :
افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع : غبار محلی تا ۴درجه
زمان استقرار در رصدگاه : ۱۹:۳۰
اسامی رصدگران : آقایان قضاوی، باقری، سرمدی، مهدیه، عابدینی. خانم ها: گلی، ترکان، نیری، قیصری، کاظمی، نسیمی
ابزارهای مورد استفاده : دو چشمی ۸۰*۱۵، ۷۰*۱۵، ۸۰*۲۰، ۹۰*۲۰، ۱۰۰*۲۵
غروب محاسباتی خورشید : ۷:۵۸
غروب ظاهری خورشید : ۷:۵۵
غروب محاسباتی ماه : ۸:۳۴
غروب ظاهری ماه :
مکث ماه : ۳۶ دقیقه
نتیجه ی رصد : هلال با ابزار و با چشم رویت گردید
خلاصه ی رصد  با چشم مسلح
 زمان اولین رویت : ۸:۰۴
اولین رصد گر رویت کننده : آقای سرمدی
 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت : ۵درجه
 جدایی زاویه ای  :
اختلاف سمت بین ماه و خورشید :
 فاز ماه :
 ضخامت قسمت میانی ماه :
طول کمان ماه : متغیر بین ۱۲۰ الی ۱۵۰
 سن ماه :
 فاصله ی ماه تا زمین :
زمان آخرین رویت :
آخرین رصدگر رویت کننده : آقای باقری
پایان رصد : ۸:۲۳
خلاصه ی رصد  با چشم غیرمسلح
 زمان اولین رویت: ۸:۱۰
اولین رصد گر رویت کننده : آقای قضاوی
 ارتفاع ماه درزمان اولین رویت : ۴درجه
 جدایی زاویه ای  :
اختلاف سمت بین ماه و خورشید :
 فاز ماه :
 ضخامت قسمت میانی ماه :
طول کمان ماه : ۱۲۰درجه
 سن ماه :
 فاصله ی ماه تا زمین :
زمان آخرین رویت : بدلیل وجود غبار رویت نشد
آخرین رصدگر رویت کننده :
توضیحات :
۱-      هلال توسط تمامی رصدگران با چشم مسلح رویت شد.
۲-      هلال توسط ۸ نفر از رصدگران در بازه زمانی ۸:۱۰ الی ۸:۱۳ با چشم رویت گردید. بقیه رصدگران مطمئن از رویت با چشم نیستند.
۳-      پس از بازه زمانی ۳ دقیقه ای بعلت ورود هلال به غبار غلیظ نزدیک افق دیگر با چشم رویت نگردید.
۴-      رصدگران با تجربه با تمرکز روی محل رویت با ابزار و توجه به شکل هلال موفق به رویت با ابزار شدند.
۵-      بر اثر وزش باد رویت با چشم در بازه های زمانی ۲۰ الی ۳۰ ثانیه روی می داد، زیرا با وزش باد غبار کم و زیاد می گردید.
۶-      با توجه به ورود هلال به غبار غلیظ نزدیک افق و تضاد رنگ کم هلال با زمینه آسمان فوکوس دقیق برای عکاسی از هلال شکل نگرفت ولی هلال در تصویر ثبت گردید. این شرایط در کل زمان رصد صادق بود.
در تاریخ ۱۶ مرداد، برنامه هلال در روز نیز انجام گرفت که بعلت غبار هوا هلال رویت نگردید.
متصدی تنظیم گزارش : خانم مرضیه نیری         تاریخ تنظیم گزارش : بامداد ۱۸ مرداد ۱۳۹۲

برای مشاهده ی تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی تصوویر فوق کلیک کنید

 

 

 

 

۳- گزارش دهنده :خانم لیلا عظایی از گروه ورجاوند نجف آباد

گزارش دهنده:لیلا عطایی ازگروه ورجاوند نجف آباد
گزارش رویت هلال ماه شوال۱۴۳۴:
زمان:پنج شنبه -۱۷مرداد۱۳۹۲مصادف۳۰رمضان المعظم۱۴۳۴و۸/۸/۲۰۱۳
مکان:شهرتیران-ایستگاه مخابراتی تیران تپه
طول جغرافیایی رصدگاه:۳۸/۳۲درجه شمالی
عرض جغرافیایی رصدگاه:۴۴/۵۱درجه شرقی
زمان آغاز رصد:۱۹:۳۰
زمان پایان رصد:۲۰:۲۰
ابزارآلات رصد:دوربین دوچشمی۱۰۰*۲۵-۸۰*۲۰
رصدگران:خانمها:هاجرپورشبانیان-فرناز محمدی-لیلا عطایی وباحضورخانمها:سبحانی-نیری-رجبیان-معصومی-آقایان:محمدمنتظری-محمدرضامعصومی-سعید نصرالهی-مهدی کرمانشاهی-رضا قلیچ خانی-میلاد ملکی
زمان غروب خورشید:۱۹:۵۶
زمان غروب ماه:۲۰:۳۲
ارتفاع ماه(درلحظه غروب خورشید):۵۶/۶
اختلاف سمت ماه و خورشید:منفی۲۱/۱۸
جدایی زاویه ای ماه و خورشید:۳۳/۱۹
فاز ماه:۳درصد
مدت مکث ماه:۳۶دقیقه
موقعیت ماه نسبت به سیاره زهره:ماه باجدایی زاویه ای ۲۳/۱۶درجه اززهره قراردارد
زمان اولین رویت سیاره زهره:ساعت۱۹:۵۷توسط آقای منتظری بادوربین دوچشمی۱۰۰*۲۵
زمان غروب خورشید در افق ناظر:۱۹:۵۲
وضعیت جوی:آسمان بدون ابرولی پوشیده ازغبارغلیظ
میزان موانع درافق:وجود کوه به ارتفاع۵/۱درجه
نتیجه: هلال رویت شد.
ارتفاع هلال درلحظه رویت:۵/۰درجه ازلبه مانع(کوه)
طول کمان هلال:۹۰درجه
درساعت۲۰:۰۹آقای محمدمنتظری هلال رالحظه ای از پشت چشمی دوربین خود رویت کردندولی متاسفانه به دلیل ثابت نشدن دوربین هلال ازدید خارج شد اما۱دقیقه بعد درساعت۲۰:۱۰موفق به رویت هلال شدم

 

 

۴-گزارش دهنده :آقای علی ایمانی پور از ویلاشهر

گزارش دهنده:علی ایمانی پور
به همراهی:علی زرین نگار
رصد هلال شوال ۴۱۴۳
ابزار رصد: تلسکوپ ویکسن ۸ اینچ کاسگیرین
مختصات جغرافیایی محل رصد:N ۳۲.۳۷.۹۳۳       ۵۱.۲۲E
ارتفاع:۱۶۵۵
اختلاف ساعت :۳.۵ ساعت تابستانی
شرایط جوی:وجود غبارغلیظ
شهر:نجف آباد- ویلاشهر
محل رصد :منزل
نتیجه:ماه رویت نگردید
شرح گزارش
از شب قبل تلسکوپ را برای رصد در روز چهارشنبه تنظیم نمودیم ولی متاسفانه با غبار غلیظی که آسمان داشت موفق به رویت نشدیم لذا تصمیم گرفتیم تا مجددا برای صبح روز پنج شنبه ساعت ۱۱ تلسکوپ را تنظیم نمائیم تا شاید آن روز ماه را رویت نمائیم ولی متاسفانه با وجود غبار غلیظی که در شب گذشته بود باز موفق به رویت نشدیم.
غبار آسمان به حدی زیاد بود که در شب پنج شنبه به سختی می شد ستارگان اکثر صورت های فلکی آسمان رویت نمود.
عید سعید فطر بر تمامی مردم ایران و روزه داران و علاقه مندان آسمان مبارک باشد.