تکه تکه شدن گله گوسفندان در نجف آباد با ورود به اسید
تکه تکه شدن گله گوسفندان در نجف آباد با ورود به اسید

[box type=”shadow” ]گله گوسفندان پس از عبور از زمینی باتلاقی درشهرستان نجف آباد تکه تکه شدند. [/box] رئیس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: این گله گوسفند هنگام بازگشت از سمت فریدن به نجف آباد در ورودی روستای همت آباد هنگام عبور از یک زمین باتلاقی که با خاک پوشیده شده بود به دورن این باتلاق […]

[box type=”shadow” ]گله گوسفندان پس از عبور از زمینی باتلاقی درشهرستان نجف آباد تکه تکه شدند. [/box]

رئیس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: این گله گوسفند هنگام بازگشت از سمت فریدن به نجف آباد در ورودی روستای همت آباد هنگام عبور از یک زمین باتلاقی که با خاک پوشیده شده بود به دورن این باتلاق فرو رفتند.

آقای مامن پوش افزود: گوسفندان هنگام بیرون کشیده شدن از این گودال دچار سوختگی شده ومثله مثله شدند بطوریکه دست و پا ی گوسفندان از بدن جداشدند

وی گفت: از این گله ۳۰ راس گوسفند و بز پس از قطع عضو یا سوختن بدن تلف شدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نجف آباد هم گفت: مواد داخل این زمین باتلاقی اسیدی و بسیار خطرناک است به طوری که هنگام نمونه برداری از این گودال ظروف حاوی نمونه برداری هانیز درآن حل شده وازبین رفتند

آقای ابراهیم زاده ابعاد این گودال را در حدود ۵/۱ متر عمق با طول دهانه ۱۰ متر اعلام کرد و افزود: بدن و دست و پای چوپان گله هم که سعی در نجات گوسفندان داشته تاول زده و دچار سوختگی شدید شده است.

وی گفت: تحقیقات برای شناسایی و منشا ورود این مواد آغازشده است و در کمترین زمان نتیجه آن اعلام می شود