یتیمی فرمانداری ویژه نجف آباد همچنان هنوز ادامه دارد
یتیمی فرمانداری ویژه نجف آباد همچنان هنوز ادامه دارد

نزدیک به یک سال پیش و پس از اسباب کشی منتظری معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری به شهرداری و مامور شدن ایرانپور معاون سیاسی امنیتی به دفتر نماینده برادر خود در مبارکه، فرمانداری ویژه نجف آباد که جدیدا توانسته بود این عنوان را کسب کند، بدون معاون و به نوعی یتیم مانده است. ادامه […]

نزدیک به یک سال پیش و پس از اسباب کشی منتظری معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری به شهرداری و مامور شدن ایرانپور معاون سیاسی امنیتی به دفتر نماینده برادر خود در مبارکه، فرمانداری ویژه نجف آباد که جدیدا توانسته بود این عنوان را کسب کند، بدون معاون و به نوعی یتیم مانده است.

ادامه این وضعیت در حالی است که به ادعای برخی متنفذین شهر، بارها اسامی مختلفی جهت تصدی پست فرماندار ویژه نجف آباد و به دنبال آن معاونت های مذکور پیشنهاد شده ولی به دلایل مختلف که سیاسی کاری بیش از حد معرفی شدگان از جمله آنها به شمار می آید، این کار با مخالفت مسئولان رده بالای شهرستان مواجه شده است.

البته در این مدت برخی نیز عدم تعیین استاندار اصفهان و معاونان او را دلیل این تاخیر می دانستند ولی در ماههای اخیر و با تثبیت موقعیت استاندار جدید اصفهان این بهانه نیز دیگر قابل قبول نخواهد بود.

در این میان ذکر این نکته نیز جالب به نظر می رسد که چگونه یک نفر مسئولیت دفتر یک نماینده را به معاونت سیاسی امنیتی شهری به اهمیت نجف آبا ترجیح می دهد، هر چند که در زمان انتصاب این فرد نیز بیشتر مسئولان این فرد را تحمیلی به شهرستان می دانستند و با ادامه کار او چندان موافق نبودند.

به راستی نجف آباد مظلوم تا کی باید سکوی پرش و ترقی افرادی باشد که کمترین عرق و علقه را به این دیار دارند و در این میان تنها دود این سوء تدبیر ها به چشم مردم مظلوم شاخص ترین شهر کشور در عرصه جهاد و شهادت برود.

در این روزها اگر سری به فرمانداری ویژه نجف آباد که تابلوی جدید آن هم خود نمایی می کند بزنید، به خوبی  جای خالی معاونین فرمانداری را احساس خواهید کرد و ادامه این امر در نهایت به ضرر مردم و شهر تمام خواهد شد.