یک تصویر از تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه محمد منتظری
یک تصویر از تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه محمد منتظری
انتخاب:شهید محمد منتظری (۱۳۲۳-۱۳۶۰) نماینده مجلس اول از نجف‌آباد، فرزند آیت الله منتظری و یکی از مبارزین مشهور انقلاب بود. او پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجربه کار نظامی و انقلابی در لبنان، فلسطین، لیبی و عراق اقدام به تشکیل یک گروه نظامی به نام پاسا کرد. بخش زیادی از این نیرو‌های نیز در کمیته‌های انقلاب و سپاه ادغام شدند.

یک تصویر از تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه محمد منتظری

انتخاب:شهید محمد منتظری (۱۳۲۳-۱۳۶۰) نماینده مجلس اول از نجف‌آباد، فرزند آیت الله منتظری و یکی از مبارزین مشهور انقلاب بود. او پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجربه کار نظامی و انقلابی در لبنان، فلسطین، لیبی و عراق اقدام به تشکیل یک گروه نظامی به نام پاسا کرد. بخش زیادی از این نیرو‌های نیز در کمیته‌های انقلاب و سپاه ادغام شدند.

محمد منتظری در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ به شهادت رسید.

نجف آباد نیوز: در این تصویر که به احتمال زیاد در منطقه ای در تهران، در فصلی سرد و در اوایل پیروزی انقلاب گرفته شده، بخشی از تمرین های نیروهای داوطلب سازماندهی شده توسط شهید منتظری نشان داده می شود. یکی از نکات جالب این تصویر، تلاش بیشتر حاضرین برای انجام صحیح این تمرین است.

یک تصویر از تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه محمد منتظری

یک تصویر از تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه محمد منتظری

شهید محمد منتظری

شهید محمد منتظری

شهید محمد منتظری

شهید محمد منتظری

شهید محمد منتظری در جلسه شورای عالی دفاع

شهید محمد منتظری در جلسه شورای عالی دفاع

مصاحبه شهید محمد منتظری

مصاحبه شهید محمد منتظری

یک تصویر از تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه محمد منتظری