۱۰۴ مصوبه سفر استاندار برای مشکلات نجف آباد+تصاویر سفر
۱۰۴ مصوبه سفر استاندار برای مشکلات نجف آباد+تصاویر سفر
مهر: استاندار اصفهان گفت: در جریان سفر شهرستانی شورای اداری استان به شهرستان نجف‌آباد، در مجموع بالغ بر ۱۰۴ مصوبه برای حل کردن مسائل، مشکلات، توسعه و آبادانی این شهرستان اخذ شد.

۱۰۴ مصوبه سفر استاندار برای مشکلات نجف آباد+تصاویر سفر

مهر: استاندار اصفهان گفت: در جریان سفر شهرستانی شورای اداری استان به شهرستان نجف‌آباد، در مجموع بالغ بر ۱۰۴ مصوبه برای حل کردن مسائل، مشکلات، توسعه و آبادانی این شهرستان اخذ شد.

سیدرضا مرتضوی اظهار داشت: در بیست و دومین سفر شورای اداری استان قبل از طلوع خورشید مدیران استان در شهرستان نجف‌آباد حضور یافتند و با بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام، واحدهای صنعتی، پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، پروژه‌های بنگاه‌های اقتصادی و … مسائل مختلف شهرستان را مورد رصد و بررسی قرار دادند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در بخشی از سفر جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان نجف‌آباد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان اقتصادی شهرستان برگزار و ۴۵ مصوبه در حوزه اقتصادی برای شهرستان اخذ شد.

وی با اشاره به ملاقات چهره به چهره با بیش از صد نفر از مردم شهرستان ادامه داد: در حوزه عمرانی و زیرساخت نیز جلساتی با محوریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ویژه شهرستان با حضور شهرداران، دهیاران، رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام و ۳۶ مصوبه به تأیید و تصویب رسید.

مرتضوی گفت: در شورای اداری مشترک استان و شهرستان نیز ۲۳ مصوبه به تأیید رسید و در مجموع بالغ بر ۱۰۴ مصوبه برای حل کردن مسائل، مشکلات، توسعه و آبادانی شهرستان نجف‌آباد اخذ شد.

استاندار اصفهان عنوان کرد: در گذشته ۴۵ واحد راکد و غیرفعال در سطح شهرستان نجف‌آباد بود که تاکنون ۲۲ واحد صنعتی راکد احیا شدند و امیدواریم باتوجه به حمایت‌های مالی که طی دو سال گذشته از شهرستان شده، در زمانبندی مشخص بتوانیم سایر واحدها را به چرخه فعالیت بازگردانیم.

مرتضوی گفت: در مجموع ۱۸۲ واحد صنعتی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. همچنین ۹۶ واحد تولیدی طرح توسعه گرفتند که درصدد حمایت از این واحدها نیز هستیم.

سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در سفر به نجف آباد

سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در سفر به نجف آباد

تصاویر این سفر را می توانید از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا، مشاهده کنید:

 

 

سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سفر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به نجف آباد
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در سفر به نجف آباد
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در سفر به نجف آباد

۱۰۴ مصوبه سفر استاندار برای مشکلات نجف آباد+تصاویر سفر