۱۴۸۰ دانشجوی دکتری متقاضی تدریس در دانشگاه آزاد نجف‌آباد
۱۴۸۰ دانشجوی دکتری متقاضی تدریس در دانشگاه آزاد نجف‌آباد
آنا: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: ۱۴۸۰ دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در طرح دستیار آموزشی متقاضی تدریس در واحد نجف‌آباد بودند که در نهایت ۱۸۰ نفر انتخاب شدند.

۱۴۸۰ دانشجوی دکتری متقاضی تدریس در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

آنا: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: ۱۴۸۰ دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد در طرح دستیار آموزشی متقاضی تدریس در واحد نجف‌آباد بودند که در نهایت ۱۸۰ نفر انتخاب شدند.

ایمان صادق‎‌خانی گفت: در گام نخست حدود ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در این طرح نام‌نویسی کردند و پس از تأیید نام‌نویسی به واحد‌هایی که متقاضی تدریس در آن‌ها بودند، معرفی شدند.

صادق خانی اضافه کرد کرد: ۱۴۸۰ نفر از دانشجویان دکتری همه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی تدریس در واحد نجف‌آباد بودند که رشته‌های حقوق و روانشناسی به ترتیب با ۱۷۰ و ۱۰۰ نفر متقاضی تدریس بیشترین استقبال را داشتند.

وی یادآور شد: منتخبان دستیاری آموزشی با گذراندن ۴۰ ساعت دوره توانمندسازی آماده تدریس شده و در نهایت گواهینامه صلاحیت تدریس دریافت می‌‌کنند. حق‌الزحمه آن‌ها نیز به صورت معافیت بخشی از شهریه در نظر گرفته خواهد شد.

ایمان صادق خانی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

ایمان صادق خانی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

۱۴۸۰ دانشجوی دکتری متقاضی تدریس در دانشگاه آزاد نجف‌آباد