۱۷ میلیارد تومان هزینه پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد
۱۷ میلیارد تومان هزینه پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد

امین حیدری سرپرست پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد اظهار داشت: این ۲۰۸ واحد در ۹ بلوک شامل ۸ بلوک ۲۴ واحدی و یک بلوک ۱۶ واحدی در مساحتی بالغ بر ۱۶ هزار متر زمین که ۶۵ درصد آن فضای سبز و گذرها بوده در حال ساخت است. وی با بیان اینکه […]

امین حیدری سرپرست پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد اظهار داشت: این ۲۰۸ واحد در ۹ بلوک شامل ۸ بلوک ۲۴ واحدی و یک بلوک ۱۶ واحدی در مساحتی بالغ بر ۱۶ هزار متر زمین که ۶۵ درصد آن فضای سبز و گذرها بوده در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه هزینه این پروژه ۱۷ میلیارد تومان است، افزود: این مقدار اعتبار به صورت ۵۰ درصد مشارکتی بین بنیاد مسکن و شرکت پیمانکار انجام می‌شود، از ۲۰۸ واحد این پروژه نیز ۱۰۴ واحد متعلق به بنیاد مسکن و ۱۰۴ واحد دیگر متعلق به شرکت پیمانکار است.

سرپرست پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد تصریح کرد: نظارت بر اجرای تعهدات شرکت پیمانکار، نظارت و اجرا بر عهده بنیاد مسکن اصفهان بوده و در حال حاضر پس از ۱۲ ماه از شروع کار، ۴۷ درصد پروژه اجرا شده و مایحتاج ۵۳ درصد بقیه نیز خریداری شده است.

منبع:تسنیم