۲۵ هزار هکتار ادعای وقف در حوزه انتخابیه نجف آباد
۲۵ هزار هکتار ادعای وقف در حوزه انتخابیه نجف آباد
ابوالفضل ابوترابی در توییتی گفته که در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون حدود 25 هزار هکتار زمین با ادعای وقفیت وجود دارد.

۲۵ هزار هکتار ادعای وقف در حوزه انتخابیه نجف آباد

ابوالفضل ابوترابی در توییتی گفته که در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون حدود ۲۵ هزار هکتار زمین با ادعای وقفیت وجود دارد.

ابوترابی ادامه داده: بزرگ ترین زمین خواری ها با نام مقدس وقف در کشور در حال انجام است.

نجف آباد نیوز: یکی از مهمترین پرونده های وقف در نجف آباد، مربوط به موقوفه موسوم به «ملا عبدالرحیم» است که بخش زیادی از ادارات شهرستان و نقاطی مانند فیروزآباد را برای سال های طولانی درگیر کرده است.

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد وقف

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد وقف

۲۵ هزار هکتار ادعای وقف در حوزه انتخابیه نجف آباد