۲ برابر شدن تصادفات فوتی در نجف آباد
۲ برابر شدن تصادفات فوتی در نجف آباد
طی ۹ ماه گذشته بیش از هفتصد تصادف در سطح شهرستان نجف آباد به ثبت رسیده که این تعداد در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، سیصد مورد افزایش را نشان می دهد. تصادفات منجر به فوت نیز در این مدت ۲برابر شده است.

۲ برابر شدن تصادفات فوتی در نجف آباد

طی ۹ ماه گذشته بیش از هفتصد تصادف در سطح شهرستان نجف آباد به ثبت رسیده که این تعداد در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، سیصد مورد افزایش را نشان می دهد. تصادفات منجر به فوت نیز در این مدت ۲برابر شده است.

خبرگزاری صدا و سیما: مجتبی راعی فرماندار نجف آباد در جلسه جامعه ایمن گفت: ۷۰درصد فوت شدگان در این تصادفات را موتورسواران تشکیل می دهند که در این بین مهمترین عامل فوت، ایراد ضربه به سر بوده است.

راعی تاکید کرد: تمام دستگاه های مربوطه باید نقاط حادثه خیز شهرستان را بررسی کنند و جلسه های آموزشی برای موتورسواران در تمام نقاط شهرستان برگزار شود.

نجف آباد

تصادف مرگبار در نجف آباد

۲ برابر شدن تصادفات فوتی در نجف آباد