۴۵ زندانی جرائم غیرعمد نجف آباد چشم انتظار کمک خیران+فیلم
۴۵ زندانی جرائم غیرعمد نجف آباد چشم انتظار کمک خیران+فیلم
صدا و سیما: رئیس داگستری شهرستان نجف آباد در جشن گلریزان در سالن شهروند گفت: در زندان شهرستان نجف آباد 45 نفر زندانی جرائم مالی غیر عمد در بند هستند که نیازمند کمک خیران برای آزادی از حبس هستند.

۴۵ زندانی جرائم غیرعمد نجف آباد چشم انتظار کمک خیران+فیلم

صدا و سیما: رئیس داگستری شهرستان نجف آباد در جشن گلریزان در سالن شهروند گفت: در زندان شهرستان نجف آباد ۴۵ نفر زندانی جرائم مالی غیر عمد در بند هستند که نیازمند کمک خیران برای آزادی از حبس هستند.

سجاد پناهی افزود: سال گذشته ۵۰ نفر اززندانیان جرائم مالی غیر عمد با کمک خیرخواهانه نیکوکاران نجف آبادی از بند رهایی یافتند و به آغوش خانواده بازگشتند.

سجاد پناهی رییس دادگستری نجف آباد از اردیبهشت 1401

سجاد پناهی رییس دادگستری نجف آباد از اردیبهشت ۱۴۰۱

 

 

۴۵ زندانی جرائم غیرعمد نجف آباد چشم انتظار کمک خیران+فیلم