۶۰میلیارد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل نجف آباد
۶۰میلیارد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل نجف آباد
شهرداری: شهردار نجف‌آباد با بیان اینکه برای جوان‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی این شهر حدود 60 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، گفت: تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولردار و 62 دستگاه خودروی ون توسط شهرداری این شهر خریداری شده است که به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

۶۰میلیارد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل نجف آباد

شهرداری: شهردار نجف‌آباد با بیان اینکه برای جوان‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی این شهر حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، گفت: تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولردار و ۶۲ دستگاه خودروی ون توسط شهرداری این شهر خریداری شده است که به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

عبدالرسول امامی با بیان اینکه در حال پیگیری برای خرید تعداد ۱۰ دستگاه اتوبوس هستیم، خاطرنشان کرد: خرید تعداد ۶۲ دستگاه خودروی ون با حدود ۲۷ میلیارد تومان و ۵۰ دستگاه مینی‌بوس دو درب توسط شهرداری در حال پیگیری است.

امامی با بیان اینکه برای بازسازی تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس فرسوده نزدیک به ۲۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، ادامه داد: بازسازی کامل هفت دستگاه اتوبوس بر اساس نظر کمیته فنی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان انجام شده و مجدد مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود در آینده ای نزدیک طرح جایگزین اتوبوس‌های مدل بالا توسط مالکان و بهره‌برداران بخش خصوصی به جای اتوبوس‌های فرسوده و مدل پایین فعال در خطوط اتوبوسرانی نجف آباد اجرا می‌شود.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

۶۰میلیارد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل نجف آباد