۶ محصول پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد برای بهبود سلامت جامعه
۶ محصول پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد برای بهبود سلامت جامعه
ایسکا نیوز: دستگاه سنجش توان عضلات، ترکشن کمر، گردن و زانو، دستگاه تصفیه هوای پلاسمای سرد و سیستم اندازه‌گیری فشار کف پا محصولات شرکت‌هایی هستند که در فضای پردیس پارک علم و فناوری نجف‌آباد بالغ شده‌اند و چرخه زیست‌بومی کارآفرینی خود را تکمیل می‌کنند.

۶ محصول پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد برای بهبود سلامت جامعه

ایسکا نیوز: دستگاه سنجش توان عضلات، ترکشن کمر، گردن و زانو، دستگاه تصفیه هوای پلاسمای سرد و سیستم اندازه‌گیری فشار کف پا محصولات شرکت‌هایی هستند که در فضای پردیس پارک علم و فناوری نجف‌آباد بالغ شده‌اند و چرخه زیست‌بومی کارآفرینی خود را تکمیل می‌کنند.

پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد، اولین پردیس دانشگاه آزاد است که فعالیتش را از اسفند سال گذشته آغاز کرده است. شرکت‌های زیرمجموعه پارک علم و فناوری این واحد بعد از اینکه از طریق ۱۲ مرکز تحقیقاتی به عنوان یک ایده فناور وارد می‌شوند، در آنجا شکل می‌گیرند و به هسته فناوری تبدیل می‌شوند.

احسان روحانی، رئیس پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد، می گوید: ۱۸ شرکت زیرمجموعه در پنج دسته تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات، کشاورزی، تولید قطعات و ماشین‌آلات و عمران فعالیت می‌کنند.

پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد

پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد

۶ محصول پردیس پارک علم و فناوری واحد نجف‌آباد برای بهبود سلامت جامعه