۷۳۰ هکتار اراضی مازاد دولتی نجف آباد برای نهضت ملی مسکن
۷۳۰ هکتار اراضی مازاد دولتی نجف آباد برای نهضت ملی مسکن
 راه و شهرسازی: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: در راستای اجرای مواد ۱۰ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، اراضی مازاد سایر دستگاه های اجرایی شناسایی و مکاتبات مربوطه جهت بازپس‌گیری این اراضی که حدود ۷۳۰ هکتار می‌باشد در دستور کار قرار گرفته. 760 نفر از متقاضیان این طرح، واجد شرایط لازم شناخته شده اند.

۷۳۰ هکتار اراضی مازاد دولتی نجف آباد برای نهضت ملی مسکن

 راه و شهرسازی: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: در راستای اجرای مواد ۱۰ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، اراضی مازاد سایر دستگاه های اجرایی شناسایی و مکاتبات مربوطه جهت بازپس‌گیری این اراضی که حدود ۷۳۰ هکتار می‌باشد در دستور کار قرار گرفته. ۷۶۰ نفر از متقاضیان این طرح، واجد شرایط لازم شناخته شده اند.

 مرتضی فولادی افزود: حدود سه هزار نفر از مردم نجف آباد در زمانی که شهر نجف آباد جزء گزینه های انتخابی در سامانه طرح نهضت ملی مسکن نبود، شهر گلدشت را به عنوان شهر مورد تقاضا انتخاب نمودند که در صورت تغییر شهر برای این متقاضیان، در شهر نجف آباد نیاز به تامین حداقل ۴۰ هکتار زمین است.

فولادی اذعان داشت: پروژه نهضت ملی مسکن نجف آباد در عرصه ای به وسعت ۱۰ هکتار و در قالب ۱۸ بلوک آپارتمانی با تمامی خدمات، در محدوده شهر جانمایی گردید و بر اساس آخرین طرح معماری تهیه شده تعداد ۵۷۷ واحد مسکونی در این بلوک‌ها طراحی شده است.

وی بیان داشت: در راستای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن نجف آباد، قطعه زمین ۲۳ هکتاری در محدوده این شهر، جهت تغییر کاربری از آموزش عالی به مسکونی پیشنهاد شده که به تصویب کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۵ رسیده و در نوبت طرح در این کمیسیون است.

فولادی افزود: دو قطعه دیگر خارج از محدوده و در غرب یزدانشهر به مساحت های ۶۰ و ۴۸ هکتاری جهت الحاق به محدوده پیشنهاد شده که مراحل اخذ استعلام‌های تعیین کاربری در حال انجام است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: این اداره با همکاری و تعامل ویژه بین دستگاه‌های نظارتی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به پرونده‌های قدیمی اعتراض به ماده واحده اراضی ملی ورود نموده و یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲٫۵ هکتار در مجاورت طرح اقدام ملی فعلی را از مستثنیات به ملی تغییر ماهیت زمین داده است و اکنون از طریق مرجع قضایی جهت نهایی شدن فرآیند بازگشت اراضی به دولت و استفاده در بخش مسکن اقدامات در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ابطال اسناد این اراضی، زمین با ارزش ۶۲۵ میلیارد تومان به بیت المال برگشت می‌شود و مبحث تولید مسکن در شهر نجف آباد را محقق می‌کند.

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

۷۳۰ هکتار اراضی مازاد دولتی نجف آباد برای نهضت ملی مسکن