برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی برای ۱۱۰۰ آموزگار
برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی برای ۱۱۰۰ آموزگار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفت: با توجه به اهمیت ارتقاء مهارت های حرفه ای همکاران فعال در مقطع ابتدایی، طی سال تحصیلی گذشته در قالب شش کارگاه و ۲مجمع عمومی نزدیک به ۱۱۰۰ نفر از آموزگاران این مقطع با آموزش های تخصصی مورد نیاز آشنا شدند. مهدی ابراهیم در یکی از جلسات […]

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفت: با توجه به اهمیت ارتقاء مهارت های حرفه ای همکاران فعال در مقطع ابتدایی، طی سال تحصیلی گذشته در قالب شش کارگاه و ۲مجمع عمومی نزدیک به ۱۱۰۰ نفر از آموزگاران این مقطع با آموزش های تخصصی مورد نیاز آشنا شدند.

مهدی ابراهیم در یکی از جلسات اداری با اشاره به تداوم این برنامه در سال تحصیلی جاری گفت: «در موضوع شناسایی و هدایت استعداد های درخشان نیز در همین مدت بیش از ۳۳۰ نفر از مدیران و معاونین در کنار حدود ۲۶۰ آموزگار از یکصد و دوازده مدرسه در دوره های برگزار شده شرکت داشته اند.»

ابراهیم اجرای کارگاه های آموزشی قطبی به صورت ماهیانه را دیگر بخش برنامه های معاونت ابتدایی دانست و اضافه کرد: «در موضوع کتابخوانی هم جشنواره یار مهربان به عنوان الگویی کشوری در سطح مدارس نجف آباد برگزار می شود که در آخرین جشن مربوط به آن، حدود ۲۴۰ نفر از دانش آموزان برگزیده در سالن شهروند و در حضور مدیران ارشد شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.»

برگزاری همایش اختلالات یادگیری با شرکت بیش از نهصد نفر از مدیران، معاونان و آموزگاران پایه های اول تا سوم ابتدایی دیگر مطلبی بود که مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد با اشاره به آن گفت: «در جشنواره شهرستانی تولید محتوای الکترونیک هم که نزدیک به ۵۳۰ معلم در آن شرکت داشتند، ۴۰۰ لوح فشرده در مرحله اول انتخاب شده و از بین آن ها هم ۳۶ اثر به عنوان منتخب شهرستانی مورد تقدیر قرار گرفتند.»

ابراهیم در پایان اضافه کرد: «تقدیر از برترین های مقطع ابتدایی در زمینه هایی مانند پژوهش، شرکت در مسابقات و جشنواره ها در کنار آزمون علمی مجلات رشد با شرکت ۷۶۰ نفر و آزمون مهارتی استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی با مشارکت بیش از نهصد و پنجاه آموزگار از دیگر برنامه های شاخص برگزار شده طی سال تحصیلی گذشته محسوب می شوند.»

ایجاد پایگاه رشد با هدف تقویت توانایی های دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، فعال کردن رابطان نظارتی مدارس، برگزاری جشن شکرانه توانایی روخوانی قرآن در پایه سوم با شرکت بیش از نهصد دانش آموز پایه سوم، تجهیز کتابخانه های مدارس ابتدایی و برپایی جشنواره علمی مهارتی ویژه معلمان از دیگر برنامه های معاونت آموزش ابتدایی شهرستان در سال گذشته محسوب می شوند.