۵کشته و زخمی در کمربندی نجف آباد
۵کشته و زخمی در کمربندی نجف آباد
به دنبال برخورد کامیون با پراید و پیکان در کمربندی شمالی نجف آباد به سمت گلدشت در روز چهارشنبه بیست و سوم آبان97، دو مرد و دو کودک زخمی شدند و یک مرد ۴۵ ساله نیز جان خود را در بیمارستان از دست داد.

۵کشته و زخمی در کمربندی نجف آباد

به دنبال برخورد کامیون با پراید و پیکان در کمربندی شمالی نجف آباد به سمت گلدشت در روز چهارشنبه بیست و سوم آبان۹۷، دو مرد و دو کودک زخمی شدند و یک مرد ۴۵ ساله نیز جان خود را در بیمارستان از دست داد.

مهر:مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت:تعداد کل تماس ها با ۱۱۵ در روز گذشته دو هزار و ۴۲۰ مورد بوده است که به ۳۶۰ ماموریت منجر شد.

غفور راستین ادامه داد: تعداد تصادفات شهری ۵۷ مورد و تعداد تصادفات جاده ای هفت مورد بوده است.

تصادف در نجف آباد

تصادف در نجف آباد

۵کشته و زخمی در کمربندی نجف آباد