کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد
کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد
ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: دوستداران حیات وحش  یک راس بره قوچ را اطراف این شهرستان در محیط غیر زیستگاهی کشف کردند و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد تحویل دادند.

کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد

ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: دوستداران حیات وحش  یک راس بره قوچ را اطراف این شهرستان در محیط غیر زیستگاهی کشف کردند و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد تحویل دادند.

محمد محمدی با قدردانی از این اقدام اظهار داشت: این حیوان هم اکنون در اداره محیط زیست تحت تیمار و مراقبت قرار دارد و اگر قابلیت بازگشت به طبیعت را داشته باشد در زیستگاه خود رها می‌شود.

بره قوچ

بره قوچ

کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد