اولین کتابخانه نجف آباد
اولین کتابخانه نجف آباد
فکر تأسيس کتابخانه در نجف آباد که عموم مردم بتوانند از آن بهره ببرند، ابتداء از طرف افرادي چون غلامحسين منزه، يدالله راستي و حیدر بهمن پور مطرح شد.

اولین کتابخانه نجف آباد

فکر تأسیس کتابخانه در نجف آباد که عموم مردم بتوانند از آن بهره ببرند، ابتداء از طرف افرادی چون غلامحسین منزه، یدالله راستی و حیدر بهمن پور مطرح شد.

در سال ۱۳۳۲ شمسی، اتاق کوچکی در بالاخانه ای واقع در تقاطع خیابان هفده شهریور و کوچه کله پز ها، به این امر اختصاص یافت که شاید بتوان آن را اولین کتابخانه رسمی عمومی در نجف آباد دانست. محل کتابخانه با اعانات مردم خریداری و با ۳۰۰ جلد کتاب شروع به کار کرد.

مسئول کتابخانه «محمد حسین قاهری» بود.کتابخانه صبح و عصر محل مراجعه اهل مطالعه بود. سال های بعد آقای احمد کارشناس به عنوان مسئول کتابخانه انتخاب شد.کتابخانه تا اوائل انقلاب به همان شکل قبلی ارائه خدمات می کرد، سپس به محل فعلی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقال و به مخزن، سالن مطالعه و دیگر امکانات مجهز شده و در اختیار آن اداره قرار گرفت.

بخشی از کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی»؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

اولین کتابخانه نجف آباد