اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم علویجه
اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم علویجه
شهر علویجه؛ ۱۲ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم علویجه

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان نجف آباد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

شهر علویجه؛ ۱۲ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

تایپ و بازنویسی اسامی از فایل پی دی اف، توسط پایگاه اطلاع رسانی «نجف آباد نگار» انجام شده است.

۱ – آقای مهدی اکبری علویجه فرزند حیدر کد نامزد ۱۶
۲ – آقای امیرحسین پورجم علویجه فرزند محمد کد نامزد ۱۷
۳ – آقای محمد رحیمی فرزند حسن کد نامزد ۱۸
۴ – آقای رامین رشیدی علویجه فرزند اکبر کد نامزد ۱۹
۵ – آقای شهرام شفیعی فرزند حسن کد نامزد ۲۱
۶ – آقای علی اصغر شفیعی علویجه فرزند حسین کد نامزد ۲۸
۷ – آقای علی علیرضائی علویجه فرزند اصغر کد نامزد ۴۲
۸ – آقای مهدی قندهاری مشهور به مهدی فرزند عباس کد نامزد ۴۵
۹ – آقای بهروز قندهاری علویجه فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۶
۱۰ – خانم مرضیه کریمی علویجه فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۷
۱۱ – آقای مهدی مهاجری فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۸
۱۲ – آقای حسین نوری فرزند زین العابدین کد نامزد ۴۹

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم علویجه