تولید ۱۰میلیون قطعه ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم
تولید ۱۰میلیون قطعه ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: سالانه بیش از ۱۰ میلیون قطعه ماهی زینتی در شهرستان نجف آباد تولید می‌شود. در این شهرستان، ۹۰ واحد تولید ماهیان زینتی با اشتغال زایی بیش از ۳۳۰ نفر مشغول فعالیت هستند.

تولید ۱۰میلیون قطعه ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: سالانه بیش از ۱۰ میلیون قطعه ماهی زینتی در شهرستان نجف آباد تولید می‌شود. در این شهرستان، ۹۰ واحد تولید ماهیان زینتی با اشتغال زایی بیش از ۳۳۰ نفر مشغول فعالیت هستند و ۹۰ درصد تولیدات خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه صادر می کنند.

حسن صالحی ادامه داد: عمده این تولید، مربوط به شهر یزدانشهر با ۳میلیون قطعه در سال است. استان اصفهان،با تولید سالیانه ۶۷ میلیون قطعه ماهی زینتی، رتبه اول کشور را دارد و نجف آباد هم جایگاه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

ماهی زینتی

ماهی زینتی

تولید ۱۰میلیون قطعه ماهی زینتی در نجف آباد+فیلم