درخشش دونده های نجف آباد در رقابت صحرانوردی استان
درخشش دونده های نجف آباد در رقابت صحرانوردی استان
ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های دوی صحرا نوردی استان اصفهان (انتخابی مسابقات کشوری) که طی روزهای اخیر به میزبانی شهر بهارستان برگزار شد، دو ومیدانی کاران نجف‌آباد موفق به کسب مقام دوم تیمی در رده سنی نوجوانان آقایان و مقام سوم تیمی در رده سنی بزرگسالان بانوان شدند و آرسام عیسوند طهماسبی و مهسا کریمی در رده جوانان به مدال برنز انفرادی دست یافتند.

درخشش دونده های نجف آباد در رقابت صحرانوردی استان

ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت های دوی صحرا نوردی استان اصفهان (انتخابی مسابقات کشوری) که طی روزهای اخیر به میزبانی شهر بهارستان برگزار شد، دو ومیدانی کاران نجف‌آباد موفق به کسب مقام دوم تیمی در رده سنی نوجوانان آقایان و مقام سوم تیمی در رده سنی بزرگسالان بانوان شدند و آرسام عیسوند طهماسبی و مهسا کریمی در رده جوانان به مدال برنز انفرادی دست یافتند.

آرسام عیسوند طهماسبی، امیرحسین سعیدی، مهدی خزائلی، سعید عرب، بنیامین جلالی، علی مهمدی کرتلایی، فرشاد فرخوند، حسین رضایی، علی احمدی، محمد حسین نورمحمدی و مهدی مؤمنی ترکیب تیم آقایان شهرستان را در این دوره تشکیل می دادند.

در تیم بانوان شهرستان نیز مهسا کریمی، حدیثه طوسی، مینا بهرامیان، طناز ابراهیمی و شکیبا صابری حضور داشتند.

سعید عرب، بهنام طباطبایی و علی رئیسی مربیان تیم های اعزامی شهرستان را بر عهده داشتند.

درخشش دونده های نجف آباد در رقابت صحرانوردی استان

درخشش دونده های نجف آباد در رقابت صحرانوردی استان

درخشش دونده های نجف آباد در رقابت صحرانوردی استان