واکسیناسیون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور صنعتی در نجف آباد
واکسیناسیون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور صنعتی در نجف آباد
شبکه دامپزشکی نجف آباد: سرپرست شبکه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک میلیون و 700 هزار قطعه پرنده مورد پرورش در شهرستان نجف آباد علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان واکسینه شده اند.

واکسیناسیون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور صنعتی در نجف آباد

شبکه دامپزشکی نجف آباد: سرپرست شبکه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه پرنده مورد پرورش در شهرستان نجف آباد علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان واکسینه شده اند.

میثم استکی افزود: از ابتدای سال تاکنون از جمعیت پرندگان حساس به بیماری ۴۰۵ هزار قطعه پرنده در واحد های پرورش مرغ تخمگذار و ۵۲۵ هزار قطعه پولت و ۲۲۷ هزار قطعه بوقلمون در شهرستان نجف آباد علیه این بیماری واکسینه شده اند.

استکی تاکید کرد: واکسیناسیون به تنهایی ضمانتی برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیست و مکمل آن رعایت نکات فنی، بهداشتی و قرنطینه ای در مرغداری ها می باشد.

مرغداری

مرغداری

واکسیناسیون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور صنعتی در نجف آباد