توزیع ماهیانه ۱۶ میلیارد تومان نهاده دامی دولتی در نجف آباد
توزیع ماهیانه ۱۶ میلیارد تومان نهاده دامی دولتی در نجف آباد
جهاد کشاورزی نجف آباد: مسئول واحد امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گفت:ثبت نام بیش از 6000 راس گاو شیری روستایی زیر مجموعه تعاونی در سامانه سامانه بازارگاه جهت خرید نهاده های دامی، تایید شد.

توزیع ماهیانه ۱۶ میلیارد تومان نهاده دامی دولتی در نجف آباد

جهاد کشاورزی نجف آباد: مسئول واحد امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گفت:با هماهنگی واحد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مدیر عامل تعاونی دامداران،ثبت نام بیش از ۶۰۰۰ راس گاو شیری روستایی زیر مجموعه تعاونی در سامانه سامانه بازارگاه جهت خرید نهاده های دامی، تایید شد.

رشیدزاده با اشاره به مجزا بودن این آمار از میزان دام های در حال نگهداری واحد های صنعتی شهرستان اضافه کرد: ماهیانه بیش از هزار تن نهاده دامی یارانه دار به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد تومان در زیر مجموعه تعاونی دامداران شهرستان توزیع می شود که این موضوع اهمیت هوشیاری دستگاه های مسئول و نظارت دقیق تر را دوچندان می کند.

پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد، در خبر دیگری از توزیع بیش از سه هزار لیتر نفت سفید بین کشاورزان جهت گرمایش واحد‌های کارگری خبر داده است.

انجام 12هزار آزمایش تب مالت در گاوداری های نجف آباد

توزیع ماهیانه ۱۶ میلیارد تومان نهاده دامی دولتی در نجف آباد