بنر تبلیغاتی کمیته شهروندی
بنر تبلیغاتی کمیته شهروندی

در جدید ترین موضوع تابلوهای فرهنگ شهروندی،این بار سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نجف آباد در حدود صد تابلوی موجود در سطح شهر، موضوع موتور سواری و استفاده از کلاه ایمنی را مورد توجه قرار داده است.

به اذعان مسئولان موتور سیکلت سوارن در نجف آباد یکی از مهمترین عوامل بروز تصادف جرحی و فوتی را تشکیل می دهند.
[download id="22830"]

در جدید ترین موضوع تابلوهای فرهنگ شهروندی،این بار سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نجف آباد در حدود صد تابلوی موجود در سطح شهر، موضوع موتور سواری و استفاده از کلاه ایمنی را مورد توجه قرار داده است.

به اذعان مسئولان موتور سیکلت سوارن در نجف آباد یکی از مهمترین عوامل بروز تصادف جرحی و فوتی را تشکیل می دهند.
[دانلود یافت نشد]

دسته: