یا حسن، غریب آقا غریب آقا
یا حسن، غریب آقا غریب آقا
[audio mp3="http://meysammotiee.ir/files/other/moharram/Shab05Moharram1393%5B03%5D.mp3" ] [download id="24355"]

توضیحات

یا حسن، غریب آقا غریب آقا

تو مدینه یه قبر بی نام و نشون
چلچراغش ستاره های کهکشون
تو شهر جدش از همه غریبتره
یادآور غربت تلخ مادره
یادآور، غم دلای خون
غصه های خواهری مهربون
خیره مونده به تشت روبرو
به لخته های خون
(یا حسن، غریب آقا غریب آقا)

شاعر: محمد مهدی سیار